Preklady-perevody.cz

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení (nazýváno také jako konferenční, kabinové, současné) se využívá zejména na větších konferencích a sympoziích.

Tlumočník tlumočí současně s projevem řečníka. Mezi simultánní tlumočení patří i tzv. šušotáž, tedy tlumočení šeptem, kdy se tlumočí šeptem do ucha klienta. Simultánní tlumočení je jeden z nejnáročnějších druhů tlumočení, proto se tlumočí v kratších časových intervalech, popřípadě se jednotlivé tlumočníci střídají (ideálně po 20 minutách tlumočení). Simultánní tlumočení vyžaduje speciální vzdělání a odbornou přípravu tlumočníka.