Preklady-perevody.cz

Písemný překlad

Písemným překladem se nazývá překlad psaného textu, kdy přeložený text je identický s původním, tj. originálním textem. Také překlady lze rozdělit do dvou typů: umělecké (literární) a technické.

Literární překlad – je překlad beletristických textů. V literárním překladu je důležité zachovat pro čtenáře formu, obsah, strukturu a estetický vzhled výchozího textu.

Technický překlad – je překlad technické a projektové dokumentace, výběrového řízení a dalších odborných textů. V technických překladech je důležité zachovat nejen obsah původního textu, ale také hodnotu úzce profilových speciálních pojmů.

Během své překladatelské praxe (od roku 1999) provádím překlady pracovních a soukromých dopisů, právnických listin, zápisů ze soudních jednání, telefonních rozhovorů, různých dokumentů pro Policii ČR, podnikatelských záměrů, technických charakteristik, návodů k obsluze, popisů zařízení a přístrojů, podkladů k výstavbě slunečních elektráren, zakladatelských listin, smluv a dohod a mnoho jiných písemností a dokumentů (viz. Reference).

Ke své práci používám různé informační zdroje a pomocné překladatelské nástroje: slovníky různého typu, odbornou literaturu, internet, počítačové překladatelské programy, a v neposlední řadě vlastní zkušenosti a cítění obou jazyků – výchozího a cílového.