Preklady-perevody.cz

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení – je formou výkladu, ve které řečník dělá čas od času pauzy pro přetlumočení toho, co již bylo řečeno. Tyto pauzy jsou většinou krátké, protože profesionální tlumočník obvykle už během řeči formuluje překlad a během pauzy ho vysloví. Konsekutivní tlumočení vyžaduje speciální vzdělání a odbornou přípravu.

Konsekutivní tlumočení se běžně používá pro akce s relativně malým počtem účastníků. Tento typ překladu je velmi efektivní u „mobilní“ povahy komunikace, která zahrnuje větší počet přejezdů, změnu prostředí: při práci v průmyslových objektech a podnicích, během jednání s následnou prohlídkou, atd.

Akce, při nichž se konsekutivní překlad používá: 
- Jednání 
- Soudní jednání a policejní výslechy
- Telefonní hovory
- Workshopy, setkání u „kulatého stolu“ s několika účastníky
- Briefingy, tiskové konference
- Prezentace a výstavy
- Přednášky a lekce
- Rauty, oslavy
- Slavnostní ceremoniály
- Svatební obřady
- Montáž a následné seřízení technického zařízení zahraničním odborníkem
- Výlety a prohlídky památek a okolí pro zahraniční návštěvníky, doprovod delegací

Výhody konsekutivního tlumočení
- Žádné další technické vybavení, což umožňuje zvýšit mobilitu
- Může se odehrávat v pohybu, například při návštěvách průmyslových podniků, při jednání během prezentace, doprovodů delegací
- Účastníci mají více času, který může být využit k přemýšlení o problematice (např. obchodní jednání)
- V mnoha případech postačí účast jednoho profesionálního tlumočníka, na rozdíl od simultánního tlumočení, kdy je nutné zapojit minimálně dva tlumočníky.

Nevýhody konsekutivního tlumočení
- Vzhledem k pauzám akce trvá o něco déle
- Schopnost tlumočení, zpravidla pouze do jednoho cizího jazyka
- Omezený počet účastníků.